thông báo khoa
 
 
 
 
 
 
     
    Tin tức – Sự kiện

          Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác năm - năm học 2018-2019 vừa qua, Tổ Công đoàn Sư phạm – Xã hội và Tổ công đoàn Kinh tế – Du lịch đã phối hợp tổ chức trò chơi dân gian mừng tân niên 2019.